vrijdag 16 december 2011

De donderpreek van ds. Zeldenrust over het ware Kerstgevoel


Kerst 2011. Wat komt er bij u op als u die woorden hoort? Maken ze u een beetje blij omdat we dan het feest van de vrede vieren, van de geboorte van Jezus Christus? Of maken ze u misschien verdrietig, zo van: weer een jaar voorbij en wat schieten we ermee op? Ziet u nog licht in de duisternis – licht dat overvloedig pinkelt in de grote kerstboom die vooraan in de kerk staat opgesteld?
Gemeente! We horen overal spreken over de crisis. De beurskoersen dalen, de werkloosheidscijfers stijgen, de zorg gaat achteruit. En ondertussen blijven bankiers torenhoge salarissen en bonussen incasseren. Maar gemakkelijker zal een kameel door het oog van de naald kruipen dan een rijkaard ingaan in het koninkrijk des Heren; dat weten wij uit de Schriften! Ook kennen we de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Zegt u mij: wie van die twee was uiteindelijk beter uit? Was dat soms de rijkaard die zwolg in het aardse genot? Of was dat de arme man, aan wie aalmoezen werden toegeworpen terwijl hij in lompen gehuld bij de stadspoort zat? 

Broeders en zusters: wij kennen het antwoord! Deze rijke schelmen echter zullen het antwoord pas vernemen als ze aankomen in het rijk waar het vuur niet dooft en de worm niet sterft! Begerig verzamelen zij zich nu schatten op aarde. Het enige waar hun verdorven hart naar uitgaat is het najagen van hun ego en het verwerven van bezit. Hun zielenheil offeren zij daaraan op! En mocht soms in hun bange hart de vraag opkomen of er méér is na de dood, zodat zij na dit kortstondige bestaan met de gevolgen van hun daden worden geconfronteerd, dan grijpen zij naar Dick Swaab. U weet wel, dat is de man, de wetenschapper, die een boek schreef met de omineuze titel “Wij zijn ons brein”.

Toegegeven:  deze geleerde heeft jaren lang studie gemaakt van de werking van de hersenen. Dat is knap. Hij heeft onderzocht hoe de zintuigen signalen sturen naar onze hersenpan. Hij weet welke vonkjes er in onze grijze cellen overspringen. Chapeau meneer Swaab!  Ook deed hij onderzoek naar de werking van ons geheugen. Na al die noeste arbeid concludeert hij echter: wij zijn ons brein! Wat bedoelt hij daarmee? Bedoelt hij daarmee dat de mens uit niet meer dan zijn hersenen bestaat en de rest van ons lichaam slechts een optische illusie is? Of moeten we het misschien zo opvatten dat ons lichaam in feite één groot brein is zonder wij ons daar ooit van bewust waren?

Nee, gemeente, nee, dat bedoelt hij niet! Wat hij éigenlijk bedoelt – knoop dat goed in uw christelijke oren! – dat is dat wij het niet zélf zijn die denken, maar dat het onze hersenen zijn die bepalen wát wij denken en hóe wij denken. Om het heel deftig te zeggen: “Ons bewustzijn is het product van onze hersenfuncties”. Niks vrije wil, niks eigen keuzes, niks leven na de dood. Onze vrije wil is volgens deze snaak niet meer dan een illusie.
Waar blijft dan de vrije geest van God? Waar blijft dan nog onze vrije keus om te kiezen tussen een leven vóór en een leven tégen Christus? Waar blijft dan ons vooruitzicht op een eeuwig leven in gelukzaligheid,  verenigd met onze geliefden die ons voorgingen in den dood?  
Kerst 2011. Over de ongelovigen hebben wij nu gesproken. Er zijn echter nog méér groepen die dwaallichten achterna rennen, blind voor het licht van het Christuskind dat ons geboren is. Zo zijn er velen die menen dat het in het komende jaar, dat binnenkort aanbreekt, met de mensheid afgelopen is. Deze lieden geloven in de 2012-gedachte. Een komeet zal volgens hen de aarde verwoesten, of – en ook dat komt voor – onze wereld transformeren tot een paradijselijke plaats van vrede en onbelemmerde contacten met den geestenwereld. Daarbij baseren zij zich op de Mayakalender. Maar de Maya’s – waren dat niet de indianen die het hart van hun overwonnen vijanden uitrukten en offerden aan hun zonnegod? Wat voor wijsheid kunnen wij van deze lieden verwachten?
O mensheid, besef dan toch dat de ware vrede slechts in uw eigen hart gevonden kan worden dat met God verbonden is! De enige kalender die wij van node hebben is die, welke gericht is op het goddelijke leven in ons binnenste! Verdraagt elkander, ook zij die in duisternis dwalen. Want allen zoeken wij diep in ons binnenste het licht – het licht dat weldra voor ons schijnt als Kerst, het mooiste en diepzinnigste aller feesten, aangebroken is!
Ik wens u allen tot slot gezegende Kerstdagen, een fijne jaarwisseling – denk om het vuurwerk! – en tot ziens in het nieuwe jaar!

3 opmerkingen:

 1. Hallo Hendrik,

  Het plaatje bovenaan van Erik Odekerke uit de serie "dagboek van een herdershond" doet mij even denken aan het nieuws dat ik gisteren hoorde over het misbruik van kinderen binnen de katholieke kerk, er werd gesproken over 10.000 tot 20.000 slachtoffers ( door de jaren heen). Dat zijn toch enorme aantallen, dat terwijl je denkt in goede handen te zijn bij de "herders".

  Maar ik wilde je bedanken voor je gedane inspanningen, ook weer dit jaar en wens jouw en jouw familie een fijne kerst en een waarachtig gezegend 2012 ( en dat we eind 2012 hetzelfde kunnen uitspreken voor 2013.....)

  Groetend, Paul Jager

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dat het ware Licht in ons mag komen en mag ontwikkelen tot Eén die niet alleen ons, maar de hele wereld zal verlichten. Dat die geboorte, deze kerstgedachten, bewaarheid moge worden.

  Gezegende kerstdagen en een voorspoedig jaarwisseling. Tot 2012!

  Groeten,
  Jeannette

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Paul en Jeannette,

  Mijn hartelijke dank voor jullie reacties! Paul: 10.000-20.000, dat zijn inderdaad enorme aantallen. Er bestaat een schril contrast tussen de hooggestemde idealen van de R.K. kerk en de praktijk in veel parochies. Dat het misbruik zich voor het grootste deel decennia geleden heeft afgespeeld, is nauwelijks een troost te noemen. Dat het misbruik zich even goed buiten kerkelijke instituten afspeelde evenmin. Begin volgend jaar verschijnt het rapport van de commissie-Samson die onderzoek deed naar misbruik in zorginstellingen en pleeggezinnen. De eerste uitkomsten wijzen erop dat het daar even erg was.

  Jeannette: dat de hele wereld op den duur mag inzien dat er een groot geestelijk Licht over de mensheid is opgegaan, hoop ik samen met jou. Mag de geboorte in Bethlehem ook de geboorte betekenen van het geestelijke inzicht, langs welke weg dan ook.

  Hartelijke groet,
  Hendrik.

  BeantwoordenVerwijderen